Ligje

Kjo faqe është në ndërtim e sipër. Nëse më poshtë sheh të radhitur një dokument që nuk është i gatshëm për me e shkarku, kontaktoje ndorësin e faqes përmes postelit (o[et]Plisi.org) ose formularit të kontaktit këtu. Ka gjasa të të ndihmojë.

Kushtetuta

Dardania

Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008, përdit. 2016): HTML

Shënim: Të gjitha kushtetutat e Kosovës

Historike

 • Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008, pa ndryshimet)
 • Ligja kushtetuese e KSA të Kosovës (1969): PDF
 • Kushtetuta e KSA të Kosovës (1974): PDF
 • Kushtetuta e Kaçanikut (1990): HTML [vegëz e jashtme]
 • Korniza Kushtetuese e Kosovës (2001): PDF (shqip) | PDF (English) | PDF (srpski)

Tjera

Shqipëria

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (1998/2012)

Historike

 • Ligj për dispozitat kryesore kushtetuese (1991)
 • Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë (1976): PDF 1 | PDF 2
 • Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë (1946)
 • Kushtetuta e Mbretnisë së Shqipnisë (1939)
 • Rezolutë mbi fronin shqiptar (1939)
 • Ligji themeltar i Mbretnisë Shqiptare (1928, 1943)
 • Ligji themeltar i Republikës Shqiptare (1925)

Tjera

Projekt-kushtetutë për Repubikën e Shqipërisë (1994): PDF

Burime të jashtme

Shteti Web, “Kushtetutat e Shqipërisë”: HTML

Projekt-kushtetutë për Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë (1991): PDF

Shtetet e Bashkuara

Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara (1787): PDF (English) 1 | PDF (English) 2 | PDF (English) 3 | PDF (English) 4 | PDF (English) 5 | PDF (English) 6 | PDF (English) 7 | PDF (shqip)

Artikujt e Konfederatës (1776)

Deklarata e Pavarësisë (1776): HTML (Shqip)

Propozim për kushtetutën të re të Shteteve të Bashkuara: PDF (English)

Italia

Kushtetuta e Republikës Italiane: PDF (shqip) 1 | PDF (shqip) 2

Turqia

Kushtetuta e Perandorisë Osmane (1876): PDF (English) | HTML (shqip)

Le përgjigje