Gjuha e bashkimit kombëtar

Kur shqipja asht e pastër, ajo ruen shqiptarët si komb më vete. Dëlirjen e gjuhës, dijetari Eqrem Çabej e quente sa “detyrë shkencore, njëkohësisht dhe kombëtare.”

Dallas, Texas — Shqiptarët janë një komb në saje të gjuhës. Shqipja, në letërsi dhe në të folmet, paraqet vetë kombin shqiptar. Prandaj, një gjuhë kombëtare e pastër është e domosdoshme për të ruajtur vetëvetësinë shqiptare. Ndonëse dijetarët nuk e shohin si të nevojshme për të kumtuarit mes njerëzve, dëlirja e gjuhës i nevojitet kombit, sepse i jep shtysë bashkimit dhe zhvillimit të tij. Gjuhëtari Eqrem Çabej e quante sa “detyrë shkencore, njëkohësisht dhe …

Nji Komb, Nji Gjuhë

Dallas, Texas — Në kryeveprën Shqipëria: Ç’ka qënë, ç’është e ç’do të bëhetë, Sami Frashëri shprehte vegimin e tij për t’ardhmen e vendit tue u mbështetë në njohunitë për të kaluemen e ndritun të kombit tonë. Tek parapëlqente që Shqipnia të bahej republikë, rilindasi ynë parahedhte, në vend të mbretit, nji pleqësi 15 «misesh», simbas parive t’Epirit të lashtë.

Fati deshti që Shqipnia, mbas Luftës së Dytë Botnore, të kishte në krye nji trup shumantarësh. Por, asht fort larg mendësh që ndërtuesit e rendit të ri të kenë jetsue porosinë e mendimtarit të madh të kombit. Në vend se ta …