Po, #jesuischarlie

Edhe diçka tjetër bezdisëse për Parisin, për krizën shumë-orëshe që kaloi qyteti. Të dedikohet pikërisht ty që çështjen e Parisit e sheh si të ekzagjëruar, të mbivlerësuar nga ne, disa qytetarë të këtij vendi.

Facebook na ka krijuar shumë mundësi për të njohur njëri-tjetrin. Shoh se je shqetësuar pse unë dhe ca të tjerë po merremi me Parisin e jo me problemet e brendshme që kemi në Kosovë. Nuk do shqetësohesha, por domosdo do e konsideroja komentin tënd sikur ti, i dashur mik, të kishe një standard, të ishe i sinqertë me veten dhe me mua. Nuk e di pse …