Gëzuar!

Gëzuar! Kombëtarja bëri histori duke u cilësu për herë të parë për një garë madhore ndërkombëtare. Tani presim shortin me pa se kush do jenë kundërshtarët. Kopjoje dhe shpërndaje lirisht këtë figurë.…

TI dhe T’I…

Apostrofi zëvendëson Ë-në. Kështu që nga të+i kemi t’i. Nëse në të tashmen themi i them, në të ardhmen shkruajmë do t’i them (nga do të i them). Apostrofin e përdorim edhe në këtë pyetje: «T’i them apo të mos i them?»

Ndërkaq, shkruajmë ti kur të drejtohemi ty që po lexon tani — vetës së dytë njëjës — sepse përemri ti nuk rrjedh nga fjalët të dhe i. Por shkruajmë t’i kur flasim për gjëra që do t’i tregojmë ty (nga do të i tregojmë).…