Projekt-kushtetutë për Dardaninë (9 shkurt 2015)

http://plisi.org/pkd

Botuar më
Kategorizuar si Ditár

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.