Revista

[toc]

Adriatic Review

Qe dy numra të revistës Adriatic Review, të cilën e botoi Fan Noli në Shtetet e Bashkuara nga fundi i Luftës së Parë Botërore. E përkohshmja anglisht përqendrohej në ngjarjet politike dhe kulturën shqiptare.

Sipas ligjeve amerikane, askush nuk gëzon të drejtën e autorit mbi numrat që po ribotojmë këtu. Revista ndodhen në zotërim botor (domenin publik), meqë janë botu në Juesej para vitit 1923. Lëndën e digjitizoi Google Booksi.

1918-09, 1918-11

Albania

Themelu nga Faik Konitza, e përkohshmja letrare Albania u botua mes viteve 1897 e 1910. Doli fillimisht në Bruksel e pastaj në Londër. Përmbante kryesisht shkrime në gjuhën shqipe dhe përkthime të herëpashershme frengjisht.

E drejta e autorit mbi revistën ka skadu. Arkivi i Albanias ndodhet në zotërim botor (domen publik). U digjitizua nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë.

Qe numrat e Albanias ndër vite. Me s janë shënu shtojcat.

1897: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 08s, 09, 10, 11, 12

1898: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

1899: 01, 02, 03, 04, 04s, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11

1900: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

1901: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

1902: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11

1903: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

1904: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

1905: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

1906: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12

1907: 01, 02, 03, 04, 05

1909: 01

Diturija

E përkohshmja Diturija u botua me shkëputje gjatë tri dekadave të para të shek. XX. Nën drejtimin e Lumo Skëndos – nofkë e Mit’hat Frashërit – revista i kushtohej studimeve shqiptare. Veçori e numrave të parë është alfabeti i Stambollit, që përdoret me ndryshimet e bëra në Kongresin e Manastirit më 1908.

E drejta e autorit mbi revistën ka skadu.

Arkivi i Diturisë ndodhet në zotërim botor (domen publik). U digjitizua nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë.

Qe më poshtë numrat e Diturisë ndër vite. Skedarët përmbajnë faksimilet e numrave të revistës në formatin PDF. Emri e skedarit shënon numrin dhe mund të mos përkojë me muajin e vitit. Disa numra janë botu përnjëherësh. Po ashtu, ka mospërputhje në numërimin e moteve: tre numra të dalë në vitin 1916 dhe tre numra të 1926-ës janë shënu si numrat 1–3 të motit përkatësisht vëllimit dytë.

Mot I (1909): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-11, 11-12

Mot II (1916): 1, 2, 3

Vëllimi II (1926–27) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-11, 12

Vëllimi III (1928–29) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Vëllimi IV (1929): 1, 2, 3

Hylli i Dritës

Hylli i Dritës nisi botimin më 1913 nën udhëheqjen e At Gjergj Fishtës. Por prej asaj kohe, revista u ndalue disa herë, ndërsa regjimet e ndryshme – udhëheqja ushtarake e Austro-Hungarisë, regjimi i Ahmet Zogut, dhe së mbrami diktatura komuniste – nuk lejuen veprimtarinë e së përkohshmes.

Mbas vdekjes së Fishtës, Hyllin e Dritës e drejtoi Anton Harapi. Në vitet 1990, revista u ribotue për disa vjet me Zef Pllumin si kryredaktor.

Këtu po i sjellim numrat e digjitizuem prej Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.

Diftojsi (vjet. I-XV): PDF

Vjeti I (1913–14): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Vjeti II (1921–22): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

Vjeti III (1923): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Vjeti IV (1924): 01-02, 03-04, 05-06, 07-08, 09, 10, 11, 12

Vjeti V (1930): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-08, 09, 10, 11, 12

Vjeti VI (1931): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-08, 09, 10, 11, 12

1932: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-08, 09, 10, 11, 12

1933: 01, 02, 03, 04, 05-06, 07-08, 09-10, 11, 12

1934: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-08, 09-10, 11, 12

1935:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-08, 09, 10, 11, 12

1936: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07-08, 09, 10, 11, 12

1937: 01, 02-03, 04, 05, 06, 07-08, 09-10, 11, 12

1938: 01, 02-03, 04, 05, 06, 07-08, 09, 10, 11, 12

1939: 01, 02, 03-07, 08-10, 11-12

1940: 01-02, 03-04, 05-06, 07-09, 10-11, 12

1941: 01-02, 03-05, 06-08, 09-10, 11-12

1942: 01-02, 03-04, 05-10, 11-12

1943: 01-03, 04-05, 06-08, 09-12

1944: 01, 02, 03, 04, 05, 06-07