Kushtet e përdorimit dhe privatësisë

Ne jemi pronari dhe bashkë­punëtorët e sajtit Plisi.org. Për me mësu ma shum rreth nesh, lexoje kumtesën tonë për ne.

Ty të kemi vizitor të sajtit. Ne të çmojmë, dhe dojmë që ti me u ndi sa ma mirë në këtë sajt.

Për me mujtë me të shërby sa ma mirë, i kemi hartu këto kushte të për­dorimit të sajtit dhe priva­tësisë. Këto kushte janë marrë­veshje ligjore mes neve dhe teje, dhe i për­caktojnë të drejtat tua e tona dhe për­gjegjësitë që kemi ndaj njëri-tjetrit.

Ti pajtohesh me këto kushte që në çastin që hyn në këtë sajt.

[toc]

1. Përgjegjësia jonë

Ne mundohemi me e kry punën tonë sa ma mirë, për aq sa dijmë e për aq sa mun­demi. Por nuk marrim përgjegjësi për gabime a mangësi që mund të ketë në lëndën e këtij sajti.

Lënda që e botojmë këtu shërben vetëm për njoftim, argëtim, ose qëllim tjetër të cak­tuar. Ne botojmë lëndën me shpresë se ka me të vyjtë, por nuk japim garanci për të.

Ne nuk mund të dëshmojmë se të dhënat që mund t’i gjesh në këtë sajt ose përmes këtij sajti janë gjith­herë të sakta ose të plota. As nuk prem­tojmë se lënda do mbetet e gat­shme për me e qasë.

Ne nuk mbajmë për­gjegjësi për humbje, lëndime, ose dame që mund t’i shkaktojë lënda e sajtit.

2. E drejta e privatësisë

Ne e çmojmë të drejtën tënde të privatësisë, dhe përpiqemi me e mbrojtë duke i ndjekë me përpikëri këto rregulla:

a. Të dhënat vetjake

Ky sajt nuk i ndan të dhënat tua me palë të treta, e as nuk run vetvetiu të dhëna nga vizita jote, përveçse me të numëru si vizitor, me i numëru parjet për secilën faqe që hap, dhe me shënu shtetin prej nga qasesh.

Këto të dhëna nuk mund t’i përdorim — edhe po deshëm — për me dijtë se kush je. Adresën tënde të ajpisë (IP address) nuk e rujmë.

Ne e rujmë adresën tënde të postelit (email) kur ti na e jep atë, dhe e përdorim vetëm nëse është e domosdoshme për:

  • me vërtetu se komentet që marrim në sajt janë të mirëfillta;
  • me vërtetu regjistrimin tënd në sajt si lexues ose komentues i rregullt; ose
  • me të dërgu, përderisa t’i pajtohesh, lajmërime për postime të reja.

Ti ke të drejtë me u shpajtu prej lajmë­rimeve në çdo kohë, duke e ndjekë vegëzën për shpajtim në fund të postelave që dërgojmë.

b. Kukit

Sajti përdor kuki për me e mundësu një përvojë ma të mirë për vizitorët. Kukit ose biskotat janë copëza të të dhënave që ruhen në pajisjen tënde kur e viziton një sajt, në mënyrë që mos me pasë nevojë me i futë sërish ato të dhëna kur të kthehesh me revizitu sajtin.

Për shembull, ky sajt run një kuki në pajisjen tënde për me mbajtë në mend se ti je pajtu me kushtet e privatësisë. Disa pajisje të palëve të treta mund të përdorin kuki për me njehë numrin e shpërndarjeve nëpër rrjete shoqërore (Facebook, Twitter, e Google+) dhe me lehtësu qasjen në sistemin e komenteve.

Sipas ligjeve të Bashkimit Evropian, sajtet janë të detyruara me marrë leje prej teje për me përdorë kuki. Mund t’i fikësh këto kuki kur të dush tue i ndryshu ujdisjet (settings) në shfletuesin tënd të rrjetit.

Ne nuk mbajmë përgjegjësi për lëndën e këtij sajti që ribotohet në sajte tjera pa lejen tonë.

c. Përmendjet e dhuruesve

Ne nuk mundësojmë hapësirë për vetëlavdim të palëve të treta. Ne vetëm i për­mendim dhuruesit me emër, përshkrujmë sa ma pavarurazi veprimtarinë e tyre, dhe përcjellim adresën ose të dhënat e tyre të kontaktit.

Ne përmendim dhuruesit tanë para të gjithë vizitorëve pa dallim. Ne nuk marrim parasysh vendndodhjen ose veçoritë tjera të dhuruesit ose vizitorit.

Për me rujtë privatësinë tënde, ne nuk për­dorim mar­ke­ting shë­njes­trues. Ky lloj mar­ketingu mundëson me reklamu ma efek­tshëm, tue përcaktu se ku ndodhen e për çka janë të interesuar ata që i shohin rek­lamat. Por e kufizon të drejtën e pri­vatë­sisë, meqë përcjell se kush çka po bën në rrjet për me dijtë pastaj se çka me i reklamu secilit.

3. E drejta e autorit

Ne besojmë në përhapjen e lirë të njohunive dhe ideve. Por e res­pektojmë gjith­ashtu të drejtën e autorit të secilit.

Ne i rujmë të gjitha të drejtat e autorit për punën tonë, për­veçse kur shprehi­misht japim leje me kopju dhe ri­shpër­nda lirshëm një pjesë të lëndës. Në aso raste, i japim publikut një licensë «Creative Commons», që mundëson kopjimin e ribo­ti­min në kushte të caktuara.

Ne të mirëpresim me na njoftu nëse beson se kemi botu pa leje veprën tënde të mbrojtur nga e drejta e autorit. Ne do bëjmë për­pjekje t’arsyeshme me e largu prej sajtit veprën e botuar pa leje.

Ne nuk mbajmë përgjegjësi për lëndën e këtij sajti që ribotohet në sajte tjera pa lejen tonë.

4. Ligji i zbatueshëm

Këto kushte të përdorimit i nënshtrohen ligjeve të Dardanisë (Kosovës).

Mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me këtë sajt zgjidhen në Dardani. Ne jemi të gat­shëm që mosmarrëveshjet t’i zgjidhim përmes arbitrimit nga Tribunali i Për­her­shëm i Arbit­razhit në Prishtinë.

5. Ndryshimi i kushteve

Ne mund t’i ndryshojmë këtu kushte të përdorimit kurdoherë dhe pa para­laj­më­rim. Herën e mbrame, këto kushte i kemi përditësu me 25 tetor 2015.

6. Kontakti

Për pyetje dhe vërejtje, plotëso formularin e kontaktit ose dërgoji postel ndorësit (ad­minit) të sajtit në adresën o[et]plisi.org.