Projekt-kushtetutë për Kosovën

Shkurt e shqip, në gjuhë të thjeshtë — në Ditën e Çlirimit:

http://plisi.org/pk19/

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.