Literatura antishkencore

Kjo thënie antishkencore e Vesel Latifit në librin “Kriminalistika” duhet të kriminalizohet, bashkë me autorin.

Shkencërisht është e dëshmuar, në një sërë studimesh afatgjata, e në mjedise të ndryshme kulturore, që gruaja është më e rrezikuar për dhunë fizike dhe seksuale në shtëpi të vet, nga burra të afërm. Prekursorët më të sigurt nuk janë sjellja e saj, po gjinia, afria me kriminelin, dhe situata e ndarjes (kur gruaja kërkon t’i japë fund relacionit). Si predikator i katërt i rrezikut është shtatzania, shumë gra i nënshtrohen dhunës (edhe seksuale) gjatë shtatzanisë. Kjo është e vërteta shkencore për dhunimet.

Nëntëdhjetë përqind …