10 fjalë nga Wikilori

Qe 10 fjalë shqipe të përzgjedhura nga fjalori Wiktionary me shpjegim anglisht. Lista përfshin sleng, krahinarizma, barbarizma, fjalë të rralla, si dhe fjalë që përdoren gjërsisht në njërin vend shqiptar por jo dhe tjetrin.

1. haps

Etymology
Abbreviated from hapsane, from Turkish hapishane (Arabic [script needed] (ḥabs) + Persian [script needed] (khâne)).

Noun
haps f
prison, penitentiary

Synonyms
burg m, hapsane f, quzë f

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=haps&oldid=31909939”

2. quzë

Etymology
From Serbo-Croatian ćuza, from Italian chiuso (“enclosed, locked”).

Noun
quzë f
(slang, chiefly Kosovo) prison, slammer

Synonyms
burg m, haps m, hapsane f

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=quzë&oldid=31909936”

3. postel

Pronunciation
indefinite: /pɔsˈtɛl/
definite: /pɔsˈtɛli/ or /pɔsˈte:lɪ/

Etymology
Post + el. Portmanteau of postë (mail) + elektronike (electronic). Coined by Agim Morina in the late 1990s. Likely inspired by Jon Postel’s last name.

Noun
postel m
email

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=postel&oldid=29755127”

4. fryfq

Etymology
From fryhem

Pronunciation
IPA(key): /frʏft͡ɕ/

Noun
fryfq m
(informal, pejorative, chiefly Kosovo) bragger

Synonyms
mburracak
Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=fryfq&oldid=28672243”

5. plagesë

Etymology
The feminine gerund of me plague/plagoj, a variant of me plagosë/plagos (to wound). Likely introduced by Nazim Bllaca, an infamous hitman, in a public confession about his crimes, which involved killing or wounding of individuals involved in politics or espionage.

Pronunciation
indefinite: /plaˈge:s/ or /plaˈges/ definite: /plaˈge:sa/ or /plaˈgesa/

Noun
plagesë f
wounding

Synonyms
plagosje

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=plagesë&oldid=28672849”

6. doracak

Etymology
dora (definite form of dorë, hand) + –cak suffix

Pronunciation
indefinite: IPA(key): /dɔɾaˈtsak/
definite: IPA(key): /dɔraˈtsaːku/ or IPA(key): /dɔraˈtsaku/

Noun
doracak m
manual, guide

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=doracak&oldid=28827495”

7. nub

Etymology
From English newbie.

Noun
nub m
(slang, chiefly Kosovo) newbie, amateur

Synonyms
amator m, axhami m

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=nub&oldid=31967104”

8. tung

Etymology
Shortened from tungjatjeta.

Pronunciation
/’tung/ or /’tʊng/

Interjection
tung
(informal) hi

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=tung&oldid=31991532”

9. zysh

Pronunciation
IPA(key): /ˈzyʃ/

Noun
zysh m
(informal) teacher (Actively used in Albania, but not in Kosovo.)

Synonyms
arsimtar (sq) m, arsimtare (sq) f, mësues‎ m, mësues‎e f

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=zysh&oldid=26804472”

10. fëmijaqëri

Etymology
From fëmijaq +‎ –ëri. Used by Ramush Haradinaj.[1]

Noun
fëmijaqëri f
childishness

References
^ http://politiko.net/vv-deklarime-femijerore/

Nxjerrë nga “http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=fëmijaqëri&oldid=31967087”

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.