Si formohet qeveria e Kosovës?

Çka ndodh kur dorë­hiqet krye­ministri? Çka ndodh kur mba­hen zgje­dh­jet për Ku­vend? Çka ndodh nëse Ku­ven­di shpër­ndan veten?

Qe vizatimi për hapat që duhet ndër­marrë dhe afatet për seci­lin hap. I kemi nxjerrë nga dis­pozitat e ku­sh­te­tutës së Koso­vës dhe akt­gjykimi i Gjy­katës Kush­tetuese për for­mimin e qeverisë.

Shpjegime:

Ky material botohet me licencën CC BY-SA 4.0. Le­johet me e kopju, ribotu, dhe përdorë në punime të reja. Por duhet me cekë autorin dhe burimin dhe me e përfshi këtë njoftim.

Nga Plisi

Themelu më 28 nëntor 2012, Plisi është sajt për qytetari dhe shqiptari.