Po, #jesuischarlie

Edhe diçka tjetër bezdisëse për Parisin, për krizën shumë-orëshe që kaloi qyteti. Të dedikohet pikërisht ty që çështjen e Parisit e sheh si të ekzagjëruar, të mbivlerësuar nga ne, disa qytetarë të këtij vendi.

Facebook na ka krijuar shumë mundësi …