Shqiptarizimi i Serbisë

Një koment interesant për artikullin e gazetës Politika të Beogradit, “Profesorë nga Tirana në Universitetin e Beogradit” (‘Profesori iz Tirane na Beogradskom univerzitetu’):

Албанизација Србије | 23/01/2008 16:57

Албанологија је од виталног значаја за Србију! Како је кренуло, Србија ће ускоро бити албанска провинција, па је ред и биће нам од велике користи да у што већем броју научимо албански. На Филолошком факултету су очигледно далековиди, само што ми, проста раја, то не схватамо. Да ли је већ предвиђено штампање албанске граматике и речника у милионском тиражу?

Përkthye shqip:

Albanizimi i Serbisë | 23/01/2008 16:57

Albanologjia asht me randësi jetike për Serbinë! Qysh ia ka nisë, Serbija shum shpejt ka me qenë krahinë shqiptare, kështu e don rendi dhe kemi me pasë shum dobi që në numër sa ma të madh ta mësojmë shqipen. Shihet sheshit që në Fakultetin Filologjik janë shum largpamës, vetëm që na, mileti i thjeshtë, këtë s’po e kuptojmë. A asht parashiku tashma shtypja e gramatikës dhe e fjalorëve me tirazh milionësh apo jo?

Burimi: http://bit.ly/1rJK3bH

Nga Agim Morina

Gjuhëtar, artist, poet, dhe mësues shqiptar nga Prizreni. I mërguar në Londër prej viteve 1990. Përkrah Shqipen e Përbashkët me paskajore gege dhe me R-në toske.