Istori e ϭkrimit ϭqip

Qe sipër një faksimile e fillimit të artikullit të Mit’hat Frashërit “Istori e shkrimit shqip.” Artikulli u botua më 1909 në faqen e parë të numrit të parë të revistës Diturija, të cilën e drejtonte po Mit’hati në Selanik. Teksti është i shtypur në alfabetin e Stambollit (të punuar nga Sami Frashëri) me ndryshimet e miratuara në Kongresin e Manastirit më 1908.

Burimi: Lumo Skεndo [Mit’hat Frashëri], “Istori e ϭkrimit ϭqip,” Diturija 1 (1909), f. 1.

Nga Getoar Mjeku

Njeri i lirë dhe avo­kat prej Prish­tine të Dar­da­nisë. Shkrun për shqip­tarët, gju­hën, histo­rinë, e poli­ti­kën. Lexon çkamos. Ndih­mon me mirë­mbajtë saj­tin për shqip­tari, Plisi.org.