Obituar: Fadil Vokrri (1960–2018)

Dribler në fushë dhe jashtë saj

Nga Plisi

Themelu më 28 nëntor 2012, Plisi është sajt për qytetari dhe shqiptari.