Qeveria Kurti për ndërmarrjet publike

Vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndërmarrjet publike qendrore dhe memorandumet shpjeguese (shkurt–qershor 2020):

 • Telekomi i Kosovës ShA
 • Trepça ShA
 • Hekurudha e Kosovës – Infrakos ShA
 • KRU Prishtina ShA — Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (02/21, 2.4.2020)
 • Posta e Kosovës ShA — Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (03/21, 2.4.2020)
 • Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ShA — Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (01/26, 23.4.2020)
 • NPH Ibër-Lepenc ShA
  • Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (02/26, 23.4.2020)
  • Zëvendësimi i një drejtori në bordin e përkohshëm të drejtorëve (03/37, 30.5.2020)
 • KRU Hidroregjioni Jugor ShA Prizren — Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (03/26, 23.4.2020)
 • KRU Gjakova ShA — Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (02/37, 30.5.2020)
 • KRU Mitrovica ShA — Shkarkimi i bordit të drejtorëve dhe emërimi i bordit të përkohshëm të drejtorëve (03/39, 3.6.2020)
 • Masa për parandalimin e keqpërdorimeve në ndërmarrje publike (02/39, 3.6.2020)

Thirrje e kryeministrit Albin Kurti për aplikim në konkurset e ndërmarrjeve për zyrtarë të lartë:

Nga Plisi

Themelu më 28 nëntor 2012, Plisi është sajt për qytetari dhe shqiptari.